10 jaar bvjong   De BVjong heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het  behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de  voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder. Voor meer info zie ook de statuten van de BVjong

Word lid!
Iedere kinder- en jongerenwerker maar ook elke sympathisant of instelling, kan lid worden van de beroepsvereniging kinder- en jongerenwerkers. De kosten zijn 25,- euro per jaar. Klik hier om je aan te melden!
       
Het jongerenwerk is een laagdrempelige voorziening voor in principe alle jongeren, die diverse verschijningsvormen kent. Jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen jongeren (meisjes en jongens) in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrijetijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Primaire doelgroep zijn de kanszoekende jongeren met een lage sociaal-economische status en opleidingsniveau. Het jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie.    Voor meer informatie over het jongerenwerk zie hier
Kinderen spelen én leren de hele dag: op school, maar ook thuis, in de vrije tijd.  Of ze zitten op de BSO, of nemen deel aan naschoolse activiteiten. Ook spelen kinderen gewoon in de buurt. Tijdens hun spel ontwikkelen kinderen hun persoonlijkheid, werken ze samen met anderen, verkennen ze grenzen, nemen ze verantwoordelijkheid en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Sociale vaardigheden ontwikkelen ze spelenderwijs. Het kinderwerk, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk, is actief als pedagoog in de buurt op al deze terreinen. Kinderwerkers zorgen dat kinderen ruimte hebben om te spelen. In georganiseerd verband tijdens allerlei activiteiten, én voor vrije ruimte, waar kinderen helemaal zelf kunnen bepalen wat zij doen. Kinderwerkers zorgen dat er een veelzijdig aanbod is; ze coördineren, treden op als 'makelaar'en combinatiefunctionaris, zijn kinderopbouwwerker, en programmeur én uitvoerder.  Voor meer informatie over kinderwerk klik hier
BVjong - BVjong
donderdag, 15 december 2016 13:00

Dag van het Jongerenwerk 2017: doe mee!

Op dinsdag 25 april 2017 organiseren wij de Dag van het Jongerenwerk 2017: Jongerenwerk=Toekomst. Dit doen we samen met Youthspot, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Omdat deze dag voor jongerenwerkers, maar ook vooral door jongerenwerkers is georganiseerd, doen we daarvoor een beroep op jou!

Heb jij of weet jij een goede workshop of presentatie en wil je een bijdrage leveren? Geef dit door aan de organisatie! De workshop/presentatie kan gaan over de volgende thema’s: 

 • participatie/talentontwikkeling;
 • samenwerken rondom kwetsbare jongeren;
 • veiligheid en leefbaarheid;
 • professionaliteit en kwaliteit;
 • andere inspirerende thema’s voor jongerenwerkers.  

Meld jouw workshop of presentatie aan vóór 19 januari 2017 bij voorkeur via het contactformulier 

Meer informatie stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Thema ‘Verbinding’ 

 Het centrale thema van de dag is Verbinding; de jongerenwerker als verbinding naar de jongeren in de wijk; als verbinding naar netwerkpartners als de wijkagent, het sociale wijkteam of school of werk. En uiteraard het versterken van de verbinding tussen de jongerenwerkers onderling. Houd je van verrassende ontmoetingen en pittige discussies? Zorg dan dat je erbij bent op 25 april! Het belooft een bijzondere dag te worden vol bruisende activiteiten en kruisbestuivingen. Je gaat niet alleen naar huis met nieuwe kennis en informatie, maar houdt er ook waardevolle netwerkcontacten aan over.

 

Laat je inspireren!

 

Het definitieve programma en aanmeldmogelijkheid voor de Dag van het Jongerenwerk volgt begin februari 2017.

 

Save the date - zet in je agenda

 • Dinsdag 25 april 2017 van  10.00 - 17.00 uur
 • Naam dag van het jongerenwerk 17:  Jongerenwerk = Toekomst 
 • Waar: Hogeschool van Amsterdam
 • organisatie : Bvjong, Youthspot, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel
 • meer informatie:   volgt spoedig of mail naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

save the date - zet in je agenda

 

 

 

Werk jij met kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Dan is de Kinderwerkersdag er ook voor jou! De Kinderwerkwinkel organiseerr de kinderwerkdag 2016 samen met o.a. BVjong, NJi, Movisie, Verdiwle en De Schoor op maandag 14 november in Almere.
 
Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Culturele spanningen worden zichtbaarder op scholen en in buurten. Bovendien wonen ook meer vluchtelingenkinderen in gemeenten. Samen leven begint in wijken, op scholen en bij het spelen. Professionals spelen een belangrijke rol bij een gezond opgroeiklimaat. Hoe doen zij dat?
Tijdens deze dag wisselen kinderwerkers, combinatiefunctionarissen, sociaal makelaars, buurtwerkers, (kinder)opbouwwerkers en andere collega’s in en rond het sociaal werk ervaringen en kennis uit over hun dagelijkse werk en leren van elkaar op een inspirerende manier.
 
Sta sterk in Kinderwerk en kom naar de landelijke Kinderwerkersdag op 14 november voor uitwisseling, inspiratie, samenwerking en versterking! 
 
Meer informatie over het Programma en aanmelden via www.kinderwerkwinkel.nl
 
 

BPSW, BVjong, FNV, CNV en MOgroep werken aan een beroepsregister voor sociaal werkers. De partijen beschouwen dit beroepsregister als een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen. Het register is niet verplicht. Vanaf 17 mei kunnen sociaal werkers zich bij Registerplein aanmelden voor dit beroepsregister. Ondertussen wordt het definitieve register verder ontwikkeld. Het Beroepsregister voor Sociaal Werkers staat los van het wettelijke beroepsregister voor jeugdhulp bij het SKJ.

radicaalJongerenwerkers worden met regelmaat geconfronteerd met spanning, vervreemding en radicalisering van jongeren. Wat kan het jongerenwerk betekenen in het voorkomen of tegengaan van radicalisering en jihadisme? Dat was de belangrijkste vraag die BVjong, de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers in Nederland stelde, tijdens twee expertmeetings in 2015 in Venlo en Gouda.
De belangrijkste conclusies:

 • De school, op straat en bij leeftijdgenoten zijn de plekken waar jongeren hun identiteit vormen en tonen. Als een jongere radicaliseert is de straat één van de plekken waar dat zichtbaar kan worden. Dit maakt dat jongerenwerkers een belangrijke rol hebben als zij zien dat een jongere zich begint af te keren van de samenleving. Daarvoor moeten zij weten hoe ze polarisatie en radicalisering kunnen herkennen.
 • Elke jongerenwerker met voldoende uitgerust is om goed te kunnen signaleren en om waar het nodig is op tijd door te verwijzen. Hiervoor is enige basiskennis van de extreem-radicalisme gewenst. Daarnaast belangrijk dat je kan sparren met je collega's of partners als je vragen hebt. Daarom pleit BVjong ervoor dat dat jongerenwerkers regelmatig gerichte trainingen krijgen over extreem jongerengedrag en extreem-radicalisme.
 • Jongerenwerker tussen vaak tussen twee vuren te staan; enerzijds wil ik de jongeren helpen door present en open minded met ze in contact zijn. En anderzijds het netwerk met gemeente, politie en veiligheidshuis die vooral gericht lijkt te zijn op aanpakken vanuit de veiligheidsperspectief en onvoldoende zicht heeft voor de presentgerichte aanpak van de jongerenwerker.
 • En werk ook preventief aan het voorkomen van radicalisering.

Lees hier de BVjong-notitie "de rol van jongerenwerk bij de aanpak van radicalisering"

Kinderwerkers en jongerenwerkers kunnen een cruciale rol spelen in de signalering, vroegtijdige aanpak waar mogelijk. En in tijdige doorverwijzing naar specialistische hulp waar nodig. Dat betoogde Marcel Spierts tijdens de Kinderwerkersdag aan de hand van problemen die zich sinds 2004 voordeden in de Amsterdamse Diamantbuurt. Een Nederlands echtpaar werd weggepest door Marokkaanse jongens, waarvan een deel in de criminaliteit verzeild raakte. Spierts toonde aan dat kinderwerkers en jongerenwerkers er toen in
zijn geslaagd te voorkomen dat hun jongere broertjes eveneens zouden afglijden

Professionals die nu al in de jeugdhulp werken en werkzaamheden op HBO-niveau uitvoeren die in de toekomst door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd, kunnen zich vooraanmelden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Vooraanmelden moet vóór 1 januari 2016.  Meer informatie vindt u op een speciale website met (interactieve) brochures, een factsheet voor werkgevers en een animatie.

Vooraanmelden: voor wie? Een groot deel van de hbo-professionals in de jeugdhulp kan zich nog niet registeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor sociaal werkers (zoals maatschappelijk werkers en jongerenwerkers), agogen in de GGZ, begeleiders in de gehandicaptenzorg, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. Zij kunnen zich nu al wel bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) vooraanmelden voor beroepsregistratie, en wel via https://vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl.

 Register Sociaal Werk Naast de ondersteuning van leden in het kwaliteitstraject in de jeugdhulp werkt de MOgroep samen beroepsverenigingen aan het ontwikkelen van een Register Sociaal Werk. Het Register is een middel om de ontwikkeling van het vakmanschap van sociaal werkers te stimuleren en te borgen. De MOgroep doet dit samen met de beroepsvereniging NVMW (straks de BPSW), BVjong en de overige partners in hetActieprogramma Professionalisering W&MD. Het Register Sociaal Werk gaan we positioneren bij het Registerplein. Meer informatie over het Register Sociaal Werk volgt in het najaar van 2015. Tijdens de regiobijeenkomsten geven we een workshop over (onder meer) aanleiding, doel en invulling van beroepsregistratie in onze branche.

Meer informatie http://www.mogroep.nl/actueel/nieuws/4220-vooraanmelding-beroepsregistratie-in-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-geopend

Kinder- en en jongerenwerkers die zich nu (nog) niet kunnen registreren in het jeugdregister, kunnen hun werk kunnen blijven doen tijdens de overgangstermijn . Dit geldt totdat er voor hen een mogelijkheid tot registratie is. Ze kunnen dus gewoon hun werk blijven doen in een wijkteam, etc, mits ze natuurlijk bekwaam en deskundig zijn. Dit geldt overigens ook voor andere professionals die in het jeugddomein werken en zich nu nog niet kunnen registreren.” Dit staat in het advies Leidraad voor het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling

Kijk hier naar de aftermovie die gemaakt is van de kinderwerkersdag 2014. Een dag vol inspiratie, verbinding, netwerken, tools en nieuwe inzichten voor kinderwerkers uit heel het land! http://vimeo.com/111357232

De geschiedenis van het verstrekken van jeugdwerk voor jongeren varieert afhankelijk van de lidstaat, maar jeugdwerk is geen nieuw concept in de EU en het landschap van het jeugdwerk blijft evolueren. Hoewel het jeugdwerk meer en meer erkenning krijgt en vandaag de dag meer zichtbaarheid is dan in het verleden, is er nog veel dat moet gebeuren om jeugdwerk te herkennen voor de bijdrage en de waarde die het heeft in het leven van jonge mensen.  

beroepscode kinder- en jongerenwerk definitiefBVjong heeft op verzoek van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en het draagvlak voor de invoering van een landelijke beroepscode en beroepsregistratie voor professionele kinder- en jongerenwerkers.

Dynamo International presenteert "ON THE STREET" een practische gids voor straathoekwerk/ambulant jongerenwerk. (NB: het is een groot bestand, dus het duurt even voor dat deze geladen is)

Pagina 1 van 2

Volg ons

      googleplus-logo-180x180


Powered by:
logo DAS

Twitter BVjong